BW Clip Activation Sequence

Máy đo đơn khí BW Clip:

  • Nhận diện loại khí thông qua màu của nhãn phía trước
  • Phù hợp với bộ hiệu chuẩn Intellidox
  • Tự động tự động tự hiệu chuẩn
  • Vận hành với 01 phím bấm
  • Cài đặt cảnh báo và nhắc nhở kiểm tra bơm

Dưới dây là Video hướng dẫn kích hoạt máy đo khí BW Clip: