Cân kỷ thuật 02 số lẻ: 0.01 g

Hiển thị một kết quả duy nhất