Máy khuấy từ gia nhiệt; lắc Vortex; đếm khuẩn lạc

Hiển thị một kết quả duy nhất