00

Hình 3: Bộ gá giữ giấy lọc bụi Cân vi lượng 06 số lẻ cho cân giấy lọc bụi
Model: MSA6.6S-000-DF

Cân vi lượng 06 số lẻ cho cân giấy lọc bụi