es-method-5

Hình 1: Bộ lấy mẫu khí thải ISOKINETIC bán tự động

Bộ lấy mẫu khí thải ISOKINETIC