Trạm quan trắc nhiệt độ/ độ ẩm của đất và độ ướt lá; Model: 6345

Hiển thị một kết quả duy nhất