Thiết bị đo độ dẫn/ độ mặn/ độ dẫn suất/ TDS/ nhiệt độ hiện trường; Model: Pro30

Hiển thị một kết quả duy nhất