Máy thử độ tan rã thuốc viên

Máy thử độ tan rã thuốc viên sử dụng MPU để điểu khiển quá trình hoạt động và bể dung dịch lỏng đạt được nhiệt độ mong muốn

Mỗi bể kiểm tra được điều khiển độc lập; sẽ tự động dừng sau khi kết thúc quá trình kiểm tra

Cấu trúc mạnh mẽ và đáp ứng tiêu chuẩn USP

Vận hành thuận tiện với phím bấm và kết quả đo được hiển thị trên màn hình LEDs

Hiển thị một kết quả duy nhất