Cân phân tích kỹ thuật 03 số lẻ: 210g x 0.001g - chuẩn ngoại; model: PA213

Hiển thị một kết quả duy nhất