Cân phân tích 5 số lẻ

Hiển thị một kết quả duy nhất