Bơm lấy mẫu khí cầm tay: 0.8 ÷ 5 LPM; model: L-4

Hiển thị một kết quả duy nhất