Tag Archives: vi khí hậu

Các yếu tố vi khí hậu gồm các thông số của môi trường không khí: nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ chuyển động của không khí và bức xạ nhiệt. Cơ thể người có nhiệt độ không đổi khoảng 37...  Xem chi tiết