Tag Archives: tủ lạnh bảo quản dược phẩm vaccine

Tủ lạnh bảo quản dược phẩm vaccine hãng LABCOLD – Anh 1.  Giới thiệu hãng LABCOLD – Anh: Hãng LABCOLD được thành lập năm 1932 tại Borough High Street, London với tên gọi công ty lúc đầu: Boro Laboratories hoặc tên ngắn...  Xem chi tiết