Tag Archives: Tủ hút khí độc phòng thí nghiệm

Tủ hút khí độc fume hood là một loại sản phẩm được thiết kế để bảo vệ người sử dụng khỏi hơi nguy hại phát sinh trên bề mặt làm việc phát tán ra môi trường, phòng làm việc. Tủ...  Xem chi tiết