Tag Archives: Thermal Desorption

Thiết bị giải hấp nhiệt dùng cho phân tích các hợp chất hữu cơ trong không khí – khí thải Model: 9300 Hãng sản xuất : CDS Analytical – Mỹ Xuất xứ: Mỹ   Bao gồm : 1.    Máy...  Xem chi tiết