Tag Archives: TE-WILBUR-2.5

Máy lấy mẫu bụi PM2.5 theo 40 CFR part 50 method appendix L Model: TE-WILBUR-2.5 Hãng sản xuất: TISCH – Mỹ Xuất xứ: Mỹ Noted: Thiết bị lấy mẫu bụi phù hợp theo thông tư 24/2017/TT-BTNMT cho lấy mẫu bụi...  Xem chi tiết