Tag Archives: METONE

Máy lấy mẫu bụi PM2.5; PM10 theo 40 CFR part 50 method appendix L; J Model: E-SEQ-FRM Hãng sản xuất: METONE – Mỹ Xuất xứ: Mỹ 1.   Thông số kỹ thuật: Máy lấy mẫu bụi PM2.5; PM10 E-SEQ-FRM phù hợp...  Xem chi tiết

Máy lấy mẫu bụi PM2.5 E-FRM theo 40 CFR part 50 method appendix L Model: E-FRM Hãng sản xuất: METONE – Mỹ Xuất xứ: Mỹ 1.    Thông số kỹ thuật: Máy lấy mẫu bụi PM2.5 E-FRM phù hợp với...  Xem chi tiết