Tag Archives: Máy quang phổ định lượng ADN

Máy quang phổ định lượng ADN, ARN, Protein mức độ nano Model: BioSpectrometer Basic Hãng sản xuất: Eppendorf – Đức Xuất xứ: Đức 1.    Tính năng kỹ thuật: Máy quang phổ định lượng ADN, ARN, Protein BioSpectrometer Basic với...  Xem chi tiết