Tag Archives: máy quang phổ AAS

Sửa chữa thành công máy quang phổ hấp thu nguyên tử AAS model AA990 hãng PG Instruments – Anh tại Trung Tâm Quan Trắc Tài Nguyên và Môi trường Khánh Hòa Vừa qua, Công ty TNHH Kỹ Thuật TECHNO đã...  Xem chi tiết

MÁY QUANG PHỔ HẤP THU NGUYÊN TỬ AAS – CÁC VẤN ĐỀ TÓM LƯỢC LIÊN QUAN ĐẾN MÁY AAS 1. Ứng dụng Máy quang phổ hấp thu nguyên tử AAS: – Phân tích các nguyên tố kim lọai với số lượng...  Xem chi tiết