Tag Archives: Máy quang phổ

Máy quang phổ phát xạ thường được các phòng thí nghiệm dùng để phân tích các chỉ tiêu kim loại. các nguyên tố cơ bản như C, S, P, Si, Mn, Ni, Cr… trên vật liệu nền. Mẫu kim loại...  Xem chi tiết