Tag Archives: M5-S1-MV

Bàn giao – lắp đặt thành công Bộ lấy mẫu khí thải Isokinetic tự động M5-A-S1 tại Trung Tâm Ứng Dụng Khoa Học và Công Nghệ Thanh Hóa Vừa qua, Công ty TNHH Kỹ Thuật TECHNO đã bàn giao –...  Xem chi tiết

Bàn giao – lắp đặt thành công Bộ lấy mẫu khí thải Isokinetic tự động M5-A-S1 tại Trung Tâm Quan Trắc Môi Trường Tp. Đà Nẵng Vừa qua, Công ty TNHH Kỹ Thuật TECHNO đã bàn giao – lắp đặt...  Xem chi tiết

STT MÔ TẢ SẢN PHẨM SL I BỘ LẤY MẪU BỤI VỚI BỘ CÁP DÀI 22.8 MÉT và HỘP LẠNH 08 VỊ TRÍ ỐNG Impinger (Hệ lấy mẫu bụi EPA5, EPA8, EPA23, EPA 26A, EPA29 hãng ESC – Mỹ, model:...  Xem chi tiết