Tag Archives: lọc nước merck

Máy lọc nước siêu sạch loại II từ nước máy (nước thuỷ cục) Model: Elix Essential 3 Hãng sản xuất: Merck – Đức Xuất xứ: Đức 1.  Thông số kỹ thuật máy lọc nước siêu sạch loại II từ nước...  Xem chi tiết

Máy lọc nước siêu sạch từ nước máy  Model: MILLI-Q  DIRECT 8 Hãng sản xuất: Merck Millipore – Đức Xuất xứ: Pháp 1.     Tính năng kỹ thuật máy lọc nước siêu sạch từ nước máy MILLO-Q DIRECT 8: Máy...  Xem chi tiết

Máy lọc nước siêu sạch loại II, có đèn UV Model: RiOs-DI 3 UV Hãng sản xuất: Merck Millipore – Đức Xuất xứ: Pháp   1.    Thông số kỹ thuật máy lọc nước siêu sạch loại II model: RiOs-DI...  Xem chi tiết

Máy lọc nước siêu sạch loại I Merck Model: DIRECT-Q 3 UV Hãng sản xuất: Merck Millipore – Đức Xuất xứ: Pháp 1.    Tính năng kỹ thuật máy lọc nước siêu sạch Merck DIRECT-Q 3 UV: Máy lọc nước...  Xem chi tiết