Tag Archives: lấy mẫu VOCs

Bàn giao – lắp đặt thành công Bộ lấy mẫu VOCs EPA 0030/0031 VOST theo phương pháp hấp thụ tại Trung Tâm Quan Trắc Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh Vừa qua, Công ty TNHH Kỹ Thuật TECHNO...  Xem chi tiết

Bàn giao – lắp đặt thành công Bộ lấy mẫu VOCs khí thải theo phương pháp EPA18 tại Trung Tâm Tư Vấn Công Nghệ Môi Trường Và An Toàn Vệ Sinh Lao Động COSHET Vừa qua, Công ty TNHH Kỹ...  Xem chi tiết

STT MÔ TẢ SẢN PHẨM SL 1 Bộ lấy mẫu các hợp chất hữu cơ VOCs theo EPA18 Hãng sản xuất: ESC – Mỹ Xuất xứ: Mỹ 01   Bộ lấy mẫu các hợp chất hữu cơ VOCs theo EPA18...  Xem chi tiết

Bộ lấy mẫu VOCs khí thải theo EPA18 và EPA0030/0031 theo Thông tư 24/2017/TT-BTNMT Hãng: ESC – Mỹ Xuất xứ: Mỹ STT TÊN THIẾT BỊ / ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT SL 1 Bộ lấy mẫu VOCs khí thải theo theo phương...  Xem chi tiết

Bộ lấy mẫu VOCs theo EPA 0030/0031 VOST Hãng sản xuất: ESC – Mỹ Nhà cung cấp: KEIKA – Mỹ Xuất xứ: Mỹ 1.    Khái niệm hợp chất hữu cơ VOCs: Các chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs)...  Xem chi tiết