Tag Archives: HIQ

Bơm lấy mẫu bụi TSP theo tiêu chuẩn TCVN 5067:1995; hãng SIBATA – Nhật Bản và HIQ – Mỹ Các phương án lựa chọn: PHƯƠNG ÁN 1: Bơm lấy mẫu bụi TSP theo tiêu chuẩn TCVN 5067:1995 Model: TFIA-2 Hãng...  Xem chi tiết

Trạm lấy mẫu bụi PUF theo phương pháp TO-9A Model: PUF-2000/230 Hãng sản xuất: Hi – Q/ Mỹ Xuất xứ: Mỹ   1.  Tính năng kỹ thuật: Trạm lấy mẫu bụi hợp chất hữu cơ; dioxin/furan (PCDD/PCDF), các hợp chất...  Xem chi tiết