Tag Archives: Hệ thống thổi khô mẫu bằng nitơ 48 vị trí

Hệ thống thổi khô mẫu bằng nitơ 48 vị trí, block khô, lượng cô mẫu lớn Model:  MULTIVAP (code: 11848) Hãng sản xuất: Organomation – Mỹ Xuất xứ: Mỹ   1.    Tính năng kỹ thuật: Hệ thống thổi khô...  Xem chi tiết