Tag Archives: EPA17

Bàn giao – lắp đặt thành công Bộ lấy mẫu bụi khí thải Isokinetic theo EPA17 C-5100-MV tại Trung Tâm Quan Trắc Tài Nguyên và Môi trường Yên Bái Vừa qua, Công ty TNHH Kỹ Thuật TECHNO vừa qua đã...  Xem chi tiết

Hệ thống lẫy mẫu bụi ống khói theo EPA17 Mã: C-5100-MV Hãng sản xuất: ESC – Mỹ Xuất xứ: Mỹ 1.   Thông số kỹ thuật: Đáp ứng các tiêu chuẩn lấy mẫu bụi US EPA Method 17 Đọc giá trị...  Xem chi tiết