Tag Archives: EPA 0030/0031

Bàn giao – lắp đặt thành công Bộ lấy mẫu VOCs EPA 0030/0031 VOST theo phương pháp hấp thụ tại Trung Tâm Quan Trắc Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh Vừa qua, Công ty TNHH Kỹ Thuật TECHNO...  Xem chi tiết

Bộ lấy mẫu VOCs khí thải theo EPA18 và EPA0030/0031 theo Thông tư 24/2017/TT-BTNMT Hãng: ESC – Mỹ Xuất xứ: Mỹ STT TÊN THIẾT BỊ / ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT SL 1 Bộ lấy mẫu VOCs khí thải theo theo phương...  Xem chi tiết