Tag Archives: E8500-V

Máy đo nhanh khí thải E8500-V đáp ứng thông tư 24/2017/TT-BTNMT và Quy trình đo lường kiểm định theo VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG ĐLVN 265:2016 Theo Thông tư 23/2013/TT-KHCN ngày 26/9/2013 của Bộ KHCN quy định về đo...  Xem chi tiết

Máy đo nhanh khí thải, khí cháy E9000 theo tiêu chuẩn EPA CTM-030 & CTM-034  Model: E9000 (code: E8500-OCN-0-12) Hãng sản xuất: E Instruments – Mỹ Xuất xứ: Mỹ Máy đo nhanh khí thải, khí cháy E9000 được thiết kế...  Xem chi tiết