Tag Archives: đo bụi TSP

Máy đo nồng độ bụi tổng TSP, bụi PM10 và bụi PM2.5 hãng HAZDUST – Mỹ Các model Máy đo nồng độ bụi TSP hãng HAZDUST – Mỹ: Bơm lấy mẫu bụi PM2.5/ PM10 Model: Dust Sol DS-2.5 Hãng sản...  Xem chi tiết