Tag Archives: chiết pha rắn SPE

Bộ chiết pha rắn SPE 24 vị trí 24-Port Visiprep™ Vacuum SPE Manifolds Code: 57250-U Hãng sản xuất: Supelco – Mỹ Xuất xứ: Mỹ                      Hình 1: Bộ chiết pha rắn...  Xem chi tiết

Kỹ thuật vi chiết pha rắn SPE (SOLID PHASE EXTRACTION) 1.  Nguyên tắc của kỹ thuật vi chiết pha rắn SPE (solid phase extraction): Kỹ thuật vi chiết pha rắn SPE là quá trình phân bố của các chất giữa...  Xem chi tiết

Bộ chiết pha rắn SPE 12 vị trí 12-Port Visiprep™ Vacuum SPE Manifolds Code: 57030-U Hãng sản xuất: Supelco – Mỹ Xuất xứ: Mỹ   1.  Thông số kỹ thuật bộ chiết pha rắn SPE hãng Supelco: Bộ chiết pha...  Xem chi tiết