Tag Archives: Các giống loài sinh vật phù du thường gặp

Các giống loài sinh vật phù du thường gặp Theo wikipedia: Sinh vật phù du, hay phiêu sinh vật, là những sinh vật nhỏ sống trôi nổi hoặc có khả năng bơi một cách yếu ớt trong tầng nước ngọt, biển, đại dương....  Xem chi tiết