Tag Archives: Bụi xung quanh

Máy lấy mẫu bụi PM2.5 theo 40 CFR part 50 method appendix L Model: TE-WILBUR-2.5 Hãng sản xuất: TISCH – Mỹ Xuất xứ: Mỹ Noted: Thiết bị lấy mẫu bụi phù hợp theo thông tư 24/2017/TT-BTNMT cho lấy mẫu bụi...  Xem chi tiết

Thiết bị lấy mẫu bụi PM10, PM2.5 xung quanh Model: IPM-FDS-2.5µ/10µ Hãng sản xuất: INSTRUMEX – Ấn Độ Xuất xứ: Ấn Độ   1.   Tính năng kỹ thuật: Thiết bị lấy mẫu bụi PM10, PM2.5 xung quanh được thiết kế...  Xem chi tiết