Tag Archives: Bụi PUF

Trạm lấy mẫu bụi PUF theo phương pháp TO-9A Model: PUF-2000/230 Hãng sản xuất: Hi – Q/ Mỹ Xuất xứ: Mỹ   1.  Tính năng kỹ thuật: Trạm lấy mẫu bụi hợp chất hữu cơ; dioxin/furan (PCDD/PCDF), các hợp chất...  Xem chi tiết