http_www2-instrumentsdirect-comcoremediamedia

Hình 2: Hình ảnh thao tác đo Máy đo lưu tốc dòng chảy kênh kín bằng sóng siêu âm cho ống ≥1” (25mm)
Model: DUFX1-D1

Máy đo lưu tốc dòng chảy kênh kín