microbiological-safety-cabinet-safefast-elite-ii_2

Hình 2: Bộ điều khiển Tủ an toàn sinh học cấp II SafeFAST Elite 215D

Tủ an toàn sinh học cấp II