W020140526527400205521_208

Tủ bảo quản vắc xin, thuốc, dược phẩm 2-80C/ 290 lít/ cửa kính, Model: HYC – 290