272e42619e6b89d4fa222dbd3589233b129803c9

Thiết bị đo chất lượng nước đa thông số hiện trường; đơn kênh; Model: ProSwap