hs-630

Hình 1: Máy đo độ rung gia tốc và nhiệt độ Model: HS-630

Máy đo độ rung gia tốc và nhiệt độ
Model: HS-630